Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023 w województwie śląskim organizuje wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych z:

 • Języka polskiego;
 • Matematyki;
 • Historii
 • Języka angielskiego;
 • Języka niemieckiego;
 • Biologii;
 • Geografii;
 • Fizyki;
 • Chemii;
 • Języka francuskiego
 • Języka hiszpańskiego
 • Języka rosyjskiego

Zasady organizacji oraz Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023 są dostępne na stronie:

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów, na stronie kuratorium => http://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/

Beata Plachta