Dyrekcja szkoły


Dyrektor

mgr Marek Ziętal

 

Vice Dyrektor

mgr Joanna Garbacik


Przyjmowanie skarg i wniosków

Wtorek, godz. 10.00 – 14.00