Szkoła Podstawowa nr 43 im. Leona Kruczkowskiego istnieje od 3 września 1966 roku, została zarejestrowana jako 1219 szkoła na liście szkół pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Przez wiele lat szkoła współpracowała z zakładem Gazobudowy, który troskliwie otaczał opieką naszą młodzież.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Bolesław Nowakowski.

W kolejnych latach funkcję dyrektora piastowali:

– Wiesława Kaczmarska,

– Daniela Michalska,

– Stanisław Śmieszek.

Od 1 października 1993 roku funkcję tą sprawuje mgr Marek Ziętal.

W latach 1984-1991 w szkole prowadzone były klasy sportowe pod patronatem Górniczego Klubu Sportowego “Górnik Zabrze”.
Dziewczęta trenowały lekkoatletykę i były prowadzone przez byłe reprezentantki Polski w tej dyscyplinie mgr Helenę Fliśnik i mgr Cecylię Choińską (nauczycielki kultury fizycznej).

Chłopcy trenowali piłkę nożną, pod okiem mgr Kazimierza Fliśnika, oraz trenerów Górnika Zabrze. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta odnosili duże sukcesy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim, makroregionu i ogólnopolskim.

W 1987 r. na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży zdobyli 1-sze miejsce w piłce nożnej.

13-go września 1988 roku Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, przyznał szkole zbiorową odznakę “Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”.
Przez szereg lat organizowaliśmy w naszej szkole Dni Olimpijczyka. Naszymi gośćmi byli m.in. Helena Fliśnik i Zbigniew Jaremski.

Uczniowie naszej szkoły również chętnie uczestniczą w różnych akcjach społecznych. W latach 1996-1998 szkoła brała udział w Ogólnopolskim Super Konkursie przeprowadzonym przez Tymbark zajmując 1-sze miejsce w Polsce. Konkurs był organizowany na rzecz fundacji zajmującej się rozwojem rehabilitacji konnej dla dzieci niepełnosprawnych.

Od 2000 roku w miesiącu październiku szkoła organizuje festyn dla lokalnej społeczności, pod nazwą “Kartoflisko”.

Od roku szkolnego 2002/2003 w naszej szkole prowadzony jest program pilotażowy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych dla dzieci polskich i romskich.

W roku 2003 nasza szkoła uzyskała certyfikat i tytuł “SZKOŁA Z KLASĄ”, uczestnicząc w ogólnopolskiej akcji “SZKOŁA Z KLASą”, ogłoszonej przez Fundację Centrum Edukacji Europejskiej i “Gazetę Wyborczą”, a patronował jej Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.