Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w Szkole Podstawowej nr 43, w Zabrzu, obowiązują Standardy Ochrony Małoletnich. Dokumenty zgodnie z zapisami jest dostępny do wglądu w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej w postaci pliku PDF

(wyciąg z dokumentu – Standardy ochrony małoletnich SP43)

II. ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE
NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECI

Pracownicy Szkoły posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich.

Takie jak:

 1. uczeń jest często brudny, nieprzyjemnie pachnie,
 2. uczeń kradnie jedzenie, pieniądze itp.,
 3. uczeń żebrze – uczeń jest głodny,
 4. uczeń nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, okularów itp.,
 5. uczeń nie ma przyborów szkolnych, odzieży i butów dostosowanych do warunków atmosferycznych,
 6. uczeń ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, ugryzienia, rany), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić – obrażenia są w różnej fazie gojenia,
 7. podawane przez ucznia wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp., uczeń często je zmienia,
 8. pojawia się niechęć do lekcji wychowania fizycznego – uczeń nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody,
 9. boi się rodzica lub opiekuna, boi się przed powrotem do domu,
 10. uczeń wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła,
 11. uczeń cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.,
 12. uczeń jest bierny, wycofany, uległy, przestraszony, depresyjny itp. lub zachowuje się agresywnie, buntuje się, samookalecza się itp.,
 13. uczeń osiąga słabsze wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości,
 14. uczeń ucieka w świat wirtualny (gry komputerowe, Internet),
 15. używa środków psychoaktywnych,
 16. nadmiernie szuka kontaktu z dorosłym (tzw. „lepkość” małoletniego),
 17. w pracach artystycznych, rozmowach, zachowaniu ucznia zaczynają dominować elementy/motywy seksualne,
 18. uczeń jest rozbudzony seksualnie niestosownie do sytuacji i wieku,
 19. uczeń ucieka z domu,
 20. nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania ucznia,
 21. uczeń mówi o przemocy.
 22. uczniowi znacznie obniżyła się frekwencja na lekcjach.
 23. uczeń regularnie jest senny na lekcjach, zasypia na zajęciach.

 

W szczegóły w dokumencie dostępnym tutaj w formacie PDF, Standardy ochrony małoletnich SP43 w Zabrzu 25.01.2024