Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw. DZ.U. z 2014r. Poz. 811.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów
  edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.”, zwany dalej „Regulaminem”,
  reguluje:

  • zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do
   podręczników lub materiałów edukacyjnych,
  • tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,
  • postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub
   materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy uczeń/rodzic powinien zaznajomić się z Regulaminem
  korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

cd regulaminu tutaj, plik PDF => Regulamin_podreczniki

Sara Mann