W ramach realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!” uczniowie klas VII oraz VIII na lekcji historii obejrzeli film „Nie zabierajcie Mamy”.

Film przedstawia nieopowiedziane do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce.

W filmie umieszczono również wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.