Dyrekcja szkoły informuje,

Do 18 kwietnia w dalszym ciągu ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach.
W związku z powyższym zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych, co oznacza prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.