Jak zwracać książki do biblioteki szkolnej


 1. Czytelnik korzystający z biblioteki zobowiązany jest do założenia maseczki ochronnej.
 2. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje pracę w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach i jest zobowiązany, po przyjęciu książek, do każdorazowej dezynfekcji rękawic i ogólnodostępnego blatu.
 3. W bibliotece jednocześnie może być obsługiwana jedna osoba. Pozostali pozostają na zewnątrz w rekomendowanej odległości dwóch metrów od siebie.
 4. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
 5. Brak możliwości ogólnego dostępu do półek ze zbiorami.
 6. Uczniowie poszczególnych klas muszą stosować się do terminów korzystania z biblioteki szkolnej wyznaczonych przez nauczyciela bibliotekarza.
 7. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania procedury korzystania z biblioteki szkolnej.

ZWROT KSIĄŻEK:

 1. Czytelnik zobowiązany jest do przygotowania w domu spisu oddawanych pozycji, na kartce zapisać datę oddawania książek, imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł pozycji, numer inwentarzowy (znajduje się przy pieczątce napisany długopisem).
 2. Czytelnik zobowiązany jest do zdjęcia okładek foliowych, przejrzenia ewentualnych uszkodzeń, wyprostowania kartek, sklejenia rozdarć.
 3. Przygotowane książki umieścić w foliowej torbie razem ze spisem.
 4. Do biblioteki przyjść ze swoim długopisem w celu zanotowania ewentualnych braków.
 5. W bibliotece zapakowane książki wraz ze spisem należy odkładać w miejsce wyznaczone przez nauczyciela bibliotekarza po wcześniejszym sprawdzeniu konta.
 6. Książki przed włączeniem do zbiorów przechodzą 3 – dniowy okres kwarantanny.

 


ZWROT PODRĘCZNIKÓW:

 1. Czytelnik zobowiązany jest do przygotowania w domu pełnego zestawu podręczników oraz sporządzić spis oddawanych pozycji, na kartce zapisać datę oddawania książek, imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł pozycji, numer inwentarzowy (znajduje się przy pieczątce napisany długopisem).
 2. Czytelnik zobowiązany jest do zdjęcia okładek foliowych, przejrzenia ewentualnych uszkodzeń, wyprostowania kartek, sklejenia rozdarć.
 3. Przygotowane podręczniki umieścić w foliowej torbie razem ze spisem.
 4. W bibliotece przygotowany komplet należy odkładać w miejsce wyznaczone przez nauczyciela bibliotekarza po wcześniejszym sprawdzeniu konta.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia postępuje się zgodnie z Regulaminem Wypożyczania Podręczników udostępnionym rodzicom na początku roku szkolnego.

 

HARMONGRAM PRZYJMOWANIA ZWROTÓW
BĘDZIE NA BIEŻĄCO UDOSTĘPNIANY PRZEZ MOBI DZIENNIK

Helena Jurczyk