Rekrutacja – jak zapisać dziecko na NASZEJ szkoły


Jak złożyć dokumenty, zapisać dziecko do SP43.

   1. Podjąć decyzje o zapisie – JAK NAJSZYBCIEJ
   2. Zgłosić chęć zapisu i zapisać dziecko w Naszej Szkole
    1. Należy jak najszybciej złożyć wypełniony wniosek/zgłoszenie
     Dokumenty można uzyskać w sekretariacie lub na stronie internetowej – lista dokumentów pod instrukcją
     WAŻNA INFORMACJA – inny dokument dla dzieci mieszkających w rejonie (spis ulic należących do rejony SP43) i poza rejonem.
    2. Do wniosku dołączyć odpowiednie oświadczenie.
     Wzór oświadczenia można uzyskać w sekretariacie lub na stronie internetowej – lista dokumentów pod “instrukcją”;
   3. Wypełnione dokumenty należy:
    1. osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły
     lub
    2. wypełnione dokumenty wysłać droga elektroniczną do szkoły – rekrutacja@sp43.zabrze.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać “Rekrutacja 2020/2021 – “imię i nazwisko dziecka”.
     Własnoręczny podpis na wniosku i oświadczeniach, należy złożyć w późniejszym terminie, po potwierdzeniu telefonicznym otrzymania wniosku przez Szkołę.

Lista dokumentów, do pobrania (kliknij w nazwę, plik w formacie *.doc):

  1. Zgłoszenie przyjęcia dziecka z rejonu do klasy 1;
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu do klasy 1;
  3. Inne oświadczenia istotne w procesie rekrutacji;
  4. Kryteria przyjęcie

Dokumenty prawne regulujące rekrutacje w Zabrzu:

 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
  ZARZĄDZENIE NR 63/WO/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 stycznia 2020 r. => https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/604002/Zarz%C4%85dzenie-63_WO_2020
 2. Klasy pierwsze
  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
  ZARZĄDZENIE NR 66/WO/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 stycznia 2020 r. => https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/604058/Zarz%C4%85dzenie-66_WO_2020