Kraina Czarów


W ramach projektu „Myślenie bez granic” zorganizowana została w naszej szkole „Lekcja Podwórkowa” pt. „Kraina Czarów”.

W zajęciach brali udział uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej, a zadania zostały dostosowane do ich wieku i umiejętności.

Uczniowie podczas rozwiązywania poszczególnych zagadek musieli wykazać się wiedzą z matematyki, logiki a także języka angielskiego.


Scenariusze do realizacji powyższych zajęć, w formacie PDF

  1. Scenariusz nr 1 => scenariusz1
  2. Scenariusz nr 2 => scenariusz2
  3. Scenariusz nr 3 => scenariusz3
  4. Scenariusz nr 4 => scenariusz4


Ewa Kamer-Czempik