W ramach obchodów Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca uczniowie klas 8 uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Na spotkaniu ćwiczyliśmy RKO w rytm przeboju „Stayin’ Alive” z wykorzystaniem treningowego urządzenia AED. Na terenie naszej szkoły pojawiły się tematyczne materiały oraz plakaty.

Światowy Dzień Przywracania Akcji Serca to globalna inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości na temat znaczenia RKO wykonywanej przez świadków zdarzenia.

Podstawowym celem akcji jest podniesienie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymania akcji serca. Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa, że tak nie wiele potrzeba by uratować czyjeś życie.

Pamiętaj: SPRAWDŹ-ZADZWOŃ-UCISKAJ!

Dominika Gałążewska