Odpowiedź na to pytanie doskonale znają siódmoklasiści naszej szkoły wykonując fantastyczne i pomysłowe prace na lekcjach plastyki.

Asamblaż czyli kolaż w 3D.

Wykorzystując najrozmaitsze materiały: rzeczy codziennego użytku, elementy naturalne (kamienie, patyki), urządzenia mechaniczne lub ich części ( śrubki, sprężynki) można stworzyć przestrzenny projekt.

Asamblażem nazywamy dzieło zbudowane z różnych części powiązane jakąś myślą przewodnią.

Judyta Gorawska