Zapraszamy uczniów klas starszych do udziału w niżej wymienionych konkursach organizowanych w ramach projektu „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”:

  • Wojewódzki Konkurs Plastyczno- Literacki. Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności”.
   Nauczyciel koordynujący: p. Judyta
  • Wojewódzki Konkurs Literacki. Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich.
   Nauczyciel koordynujący: p. Karolina, p. Monika, p. Oliwia
  • Wojewódzki Konkurs Historyczny. Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego.
   Nauczyciel koordynujący: p. Joanna
  • Wojewódzki Konkurs Filmowy. Pamięć.
   Nauczyciel koordynujący: p. Ryszard

Regulaminy konkursów są dostępne na stronie: http://pamiec81.pl/index.php/regulaminy-konkursow/

Koordynator Projektu