Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi. Przez ostatnie pięć lat w kampanię zaangażowanych było 75% gmin w Polsce. Wśród nich znalazły się zarówno małe społeczności, jak i duże ośrodki miejskie. W akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2008 uczestniczyło blisko 930 gmin.

W kampanię chętnie angażują się media lokalne. Dotychczas projekt wspierało ponad 100 redakcji lokalnych, czasopisma, Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia oraz lokalni nadawcy komercyjni, Polskie Radio SA i ośrodki Telewizji Polskiej SA.

W 2006 roku akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wspierały także organizacje amerykańskie: MADD (Mothers Against Drunk Driving), SADD (Students Against Destructive Decisions) i Positive Coaching Alliance. Ich doświadczenie pozwoliło nam przygotować jeszcze lepsze kampanijne wydawnictwa profilaktyczne.

Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” są  znani polscy sportowcy. Dotychczas swym autorytetem wspierali nas m. in. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski, Małgorzata Dydek, Monika Pyrek. Ich udział podnosi rangę naszego przedsięwzięcia i sprawia, że przekaz profilaktyczny jest znacznie atrakcyjniejszy dla młodych adresatów. Postacią numer jeden akcji w 2007 roku był Marek Kamiński, znany polski polarnik, zdobywca obu biegunów. W 2009 roku kampanii towarzyszyła Natalia Partyka, polska tenisistka stołowa, olimpijka i paraolimpijka. W 2010 roku sportową twarzą kampanii jest Maja Włoszczowska, kolarka, srebrna medalistka Olimpiady w Pekinie.

Przez trzy lata ważną częścią kampanii było badanie ankietowe „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych”. W pierwszym roku wzięło w nim udział ponad 70 tys. uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Na podstawie ich odpowiedzi sporządzono ogólnopolski raport dotyczący stosunku młodzieży do alkoholu, narkotyków oraz przemocy. Powstały też setki raportów lokalnych, które trafiły do samorządów uczestniczących w badaniu. W 2009 roku przeprowadziliśmy trzecie, ostatnie badanie, a do gmin, kótre zechciały je powtórzyć na swoim terenie trafiły wyniki porównawcze.

Cecylia Choińska