Tak jak co roku nasza szkoła przystąpiła w kwietniu 2020r do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Mimo trudnych warunków zdalnego nauczania udało się przesłać uczniom i nauczycielom treści i ulotki dotyczące tej akcji profilaktycznej oraz przeprowadzić konkursy dotyczące tej kampanii.

Uczniowie rozwiązywali krzyżówki i brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem “Wehikuł czasu”.
Uczniowie odnieśli duży sukces, bo aż 9-ciu z nich zostało tegorocznymi ogólnopolskimi laureatami kampanii.

Są to:

  1. Adam L. kl. 7a
  2. Amelia H. kl. 6a
  3. Amelia K. kl. 7a
  4. Angelika R. kl.8a
  5. Daniel S. kl.7b
  6. Julia S. kl. 6c
  7. Julia B. kl. 7b
  8. Zofia P. kl. 7c
  9. Zofia S. kl 7c – otrzymała nagrodę specjalną.

Koordynator akcji – Cecylia Choińska