Harmonogram zwrotu książek do biblioteki


Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalonym  terminie (w celu uniknięcia grupowania się osób).

Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien mieć zasłonięte usta i nos, i być w rękawiczkach, posiadać swój długopis.

W bibliotece jednocześnie może być obsługiwana jedna osoba. Pozostali pozostają na zewnątrz w rekomendowanej odległości dwóch metrów od siebie.

Harmonogramu zwrotów lektur i innych książek od 08.06.2020

klasa

data

godzina

VIII a 08.06.2020 09.00 – 09.35
VIII b 08.06.2020 09.40 – 10.15
VIII c 08.06.2020 10.20 – 10.55
VII a 08.06.2020 11.00 – 11.35
VII b 08.06.2020 11.40 – 12.15
VI a 08.06.2020 12.20 – 12.55
VI b 09.06.2020 09.00 – 09.35
VI c 09.06.2020 09.40 – 10.15
V a 09.06.2020 10.20 – 10.55
V b 09.06.2020 11.00 – 11.35
V c 09.06.2020 11.40 – 12.15
IV a 09.06.2020 12.20 – 12.55
III a 10.06.2020 09.00 – 09.35
III b 10.06.2020 09.40 – 10.15
II a 10.06.2020 10.20 – 10.55
II b 10.06.2020 11.00 – 11.35
II c 10.06.2020 11.40 – 12.15
I a 10.06.2020 12.20 – 12.55
I b 10.06.2020 13.00 – 13.35

WARUNKI ZWROTU KSIĄŻEK:

 1. Czytelnik zobowiązany jest do przygotowania w domu spisu oddawanych pozycji, na kartce zapisać datę oddawania książek, imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł pozycji, numer inwentarzowy (znajduje się przy pieczątce napisany długopisem).
 2. Czytelnik zobowiązany jest do zdjęcia okładek foliowych, przejrzenia ewentualnych uszkodzeń, wyprostowania kartek, sklejenia rozdarć.
 3. Przygotowane książki umieścić w foliowej torbie razem ze spisem.
 4. Do biblioteki przyjść ze swoim długopisem w celu zanotowania ewentualnych braków.
 5. W bibliotece zapakowane książki wraz ze spisem należy odkładać   w miejsce wyznaczone przez nauczyciela bibliotekarza po wcześniejszym sprawdzeniu konta.
 6. Książki przed włączeniem do zbiorów przechodzą 3 – dniowy okres kwarantanny.

Harmonogramu zwrotów podręczników od 15.06.2020

klasa data godzina
VIII a 15.06.2020 12.00 – 13.00
VIII b 15.06.2020 13.00 – 14.00
VIII c 15.06.2020 14.00 – 15.00
VII a 15.06.2020 16.00 – 17.00
VII b 16.06.2020 12.30 – 13.30
VI a 16.06.2020 13.30 – 14.30
VI b 16.06.2020 14.30 – 15.30
VI c 16.06.2020 15.30 – 16.30
V a 17.06.2020 12.30 – 13.30
V b 17.06.2020 13.30 – 14.30
V c 17.06.2020 14.30 – 15.30
IV a 17.06.2020 15.30 – 16.30
III a 18.06.2020 12.30 – 13.30
III b 18.06.2020 13.30 – 14.30
II a 18.06.2020 14.30 – 15.30
II b 18.06.2020 15.30 – 16.30
II c 19.06.2020 12.00 – 13.00
I a 19.06.2020 13.00 – 14.00
I b 19.06.2020 14.00 – 15.00

ZWROT PODRĘCZNIKÓW:

 1. Czytelnik zobowiązany jest do przygotowania w domu pełnego zestawu podręczników oraz sporządzić spis oddawanych pozycji, na kartce zapisać datę oddawania książek, imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł pozycji, numer inwentarzowy (znajduje się przy pieczątce napisany długopisem).
 2. Czytelnik zobowiązany jest do zdjęcia okładek foliowych, przejrzenia ewentualnych uszkodzeń, wyprostowania kartek, sklejenia rozdarć.
 3. Przygotowane podręczniki umieścić w foliowej torbie razem ze spisem.
 4. W bibliotece przygotowany komplet należy odkładać w miejsce wyznaczone przez nauczyciela bibliotekarza po wcześniejszym sprawdzeniu konta.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia postępuje się zgodnie z Regulaminem Wypożyczania Podręczników udostępnionym rodzicom na początku roku szkolnego.

Helena Jurczyk