Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021


Szkoła serdecznie zaprasza wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego (spotkanie z wychowawcą), które odbędzie się w dniu 01.09.2020r. o godz. 9:00.

Zakończenie spotkań w klasach przewidywane jest na godzinę 10:00.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne informuje się rodziców,
że do budynku szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie
(za wyjątkiem uczniów klas pierwszych, którzy wchodzą na teren szkoły w asyście jednego opiekuna).

Uprasza się przychodzić odpowiednio wcześniej, by nie gromadzić się i wchodzić do szkoły uwzględniając zalecenia wynikające z reżimu sanitarnego.

 

Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakrywanie ust i nosa (np. maseczka) podczas pobytu w pomieszczeniach szkoły.

  • Uczniowie Klas I wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem i kierują się do sali gimnastycznej.
    Prosimy o stosowanie się do zasady 1 opiekun z 1 dzieckiem. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
  • Klasy II – III wchodzą do budynku głównym wejściem i kierują się samodzielnie do swoich klas.

Uczniowie klas I-III przynoszą plecaki na podręczniki.

  • Klasy IV – VI wchodzą do budynku szkoły od strony parkingu i samodzielnie kierują się do swoich klas.
  • Klasy VII – VIII wchodzą do budynku szkoły od strony boiska i samodzielnie kierują się do swoich klas.

Przypomina się o przestrzeganiu zasady nie gromadzenia się oraz utrzymywanie dystansu społecznego w czasie przebywania zarówno na terenie jak i w budynku szkoły.

Dyrekcja Szkoły