Robaki w szkole


Klasa 6a uczestniczyła w ciekawych warsztatach ekologiczno – przyrodniczych na temat „Lasy tropikalne. Owady.” Na początku dzieci zostały poinformowane o zagrożeniach jakie stwarzaj¹ dla zdrowia ludzkiego i ekosystemów zmiany klimatyczne. Następnie uczniowie dowiedzieli się wiele o lasach tropikalnych i owadach, aż w końcu „zaprzyjaźnili się” ze straszykiem olbrzymim, który został przywieziony z wyspy Borneo. Na zakończenie dzieci otrzyma³y do samodzielnego posadzenia sadzonki sosny.

Judyta Gorawska