PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW1. Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki w okresie
trwania pandemii COVID-19.
2. Procedura wynika z nałożonego na placówkę obowiązku wzmożonego reżimu sanitarnego.
3.Na procedurę składają się:

  1. Procedura przychodzenia i wychodzenia z placówki.
  2. Procedura bezpiecznego pobytu uczniów w placówce.
  3. Procedura postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia u ucznia.
  4. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia personelu placówki.
  5. Procedura postępowania na wypadek zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej
  6. Ochrona Danych Osobowych
  7. Postanowienia końcowe

Szczegółowe informacje w plikach poniżej – PDF:

Dyrekcja szkoły