Tydzień Bibliotek


Obchodzimy TYDZIEŃ BIBLIOTEK od 8 – 15 maja 2020 pod hasłem: „Zasmakuj w bibliotece”.

I Ty przyłącz się do obchodów majowego święta z książką online!

O tym, jak magicznym miejscem może być biblioteka wiedzą ci, którzy pasjonują się odkrywaniem tajemnic ukrytych na stronicach książek.

Arystoteles /384-322 p.n.e. / jest uważany za pierwszego zbieracza książek.

W historii cywilizacji starożytnej kultury hellenistycznej najstarszą i największą biblioteką była Biblioteka Aleksandryjska zał. w III wieku p.n.e. przez Ptolemeusza i Sotera w Egipcie.

Zgromadziła niemal całe piśmiennictwo greckie, etiopskie, hebrajskie, indyjskie, perskie. Liczyła 700 tys. zwojów pergaminowych i papirusowych.

Najstarszą polską książnicą jest Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, założona w 1364 r.

Do najstarszych bibliotek w Polsce należą:

Biblioteka Kórnicka − biblioteka działająca od 1826, założona w Kórniku przez Tytusa Działyńskiego. Od 1953 należy do Polskiej Akademii Nauk  Zbiory Biblioteki liczą ok. 350 tysięcy woluminów, w tym 30 tysięcy starych druków i 15 tysięcy rękopisów, m.in. Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego a także Napoleona Bonaparte

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu to najstarsza Biblioteka Publiczna, ufundowana przez Hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Powstała w 1829 roku.

I na tym miejscu mam jedno pytanie do Was:

Kiedy powstała Wasza biblioteka??? Napiszcie coś o niej! -> biblioteka@sp43.zabrze.pl

Zapraszam
Helena Jurczyk