Tak czy Nie

Jak wiesz to wybierz
Które ze stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe?


Netykieta to zbiór zasad obowiązujący tylko w naszym kraju - Polsce

Prawda Fałsz


Pisząc WIELKIMI LITERAMI krzyczysz na innych

Prawda Fałsz


Stosując zasady netykiety należy stosować zasady ortograficzne i gramatyczne

Prawda Fałsz


Wysyłając w poczcie załącznik nie powinniśmy przejmować się jego wielkością.

Prawda Fałsz


Każdą wiadomośc elektroniczną należy zakończyć podpisem

Prawda Fałsz

Created by SiTeK