Po co te zajęcia?

  • Prezentacja i zapoznanie uczestników spotkania z zasadami poprawnego zachowania w sieci.
  • Zmiana sposobu postrzegania niektórych zachowań przez internautów
  • Wyksztrałłcenie świadomego używania netykiety
  • Zapoznanie z zasobami internetu w zakresie netykiety.
  • Uświadomienie uczestnikom szkolenia konieczności używania zasad poprawnego zachowania w internecie

Created by SiTeK