md

Erasmus+

Nowy projekt Erasmus+ersamus


1 stycznia 2014r. wszedł w życie nowy program Erazmus+, który zastąpił dotychczasowe programy „Uczenie się przez całe życie”, czy znany już w naszej szkole „Comenius”. Założeniem programu Erasmus+ jest wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Nasi nauczyciele napisali projekt „Budzenie tolerancji w najmłodszym uczniu” w ramach akcji KA1. Na nieco ponad 500 aplikacji 120 otrzymało dofinansowanie, w tym nasza. Dlaczego wzięliśmy udział w programie?

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, w obszarze edukacji szkolnej, mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej, osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Aby zrealizować założenia projektu wybrano następujący typ wyjazdu zagranicznego:

  • obserwacja pracy zagranicznej szkoły partnerskiej (job shadowing).

 Erasmus+ podumowanie Drukuj
Erasmus+
poniedziałek, 19 października 2015 20:47

Erasmus +

zrealizowany projekt


ersamus                                 FRSE logo

W ramach programu Erasmus+ grupa nauczycieli naszej szkoły wyjechała do Szkoły Podstawowej im. Gorkeho w Trnawie na Słowacji.

Projekt "Budzenie tolerancji w najmłodszym uczniu" był okazją do wymiany doświadczeń a efektem pracy jest niniejsza broszura (w formacie pdf) oraz prezentacja (w formacie pdf).

 

Prezentacja (pdf)

pdf download

Broszura (pdf)

pdf download

Elżbieta Mendecka
Emilia Przyszlak
Łukasz Swoboda
 
Erasmus+ Drukuj
Erasmus+
środa, 18 marca 2015 06:27

„Uczenie się przez całe życie”

Projekty w szkole


1 stycznia 2014r. wszedł w życie nowy program Erasmus+, który zastąpił dotychczasowe programy „Uczenie się przez całe życie” czy znany już w naszej szkole „Comenius”.

Założeniem programu Erasmus+ jest wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Nasi nauczyciele napisali projekt „Budzenie tolerancji w najmłodszym uczniu” w ramach akcji KA1. Na nieco ponad 500 aplikacji 120 otrzymało dofinansowanie, w tym nasza. Dlaczego wzięliśmy udział w programie?

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Aby zrealizować założenia projektu wybraliśmy następujący typ wyjazdu zagranicznego:  obserwacja pracy zagranicznej szkoły partnerskiej (job shadowing).

Wybór szkoły partnerskiej nie był trudny. Ze Szkołą Podstawową im. Gorkeho w Trnawie współpracowaliśmy już kilkakrotnie (dwa razy przy realizacji projektu Comenius oraz w pilotażowym projekcie POKL). Szkoła w Trnawie ma podobną do naszej specyfikę. Uczęszcza do niej mniejszość romska ale też dzieci z Serbii i Somali. Językiem projektu był język niemiecki, wszystkie dotychczasowe projekty pisaliśmy po niemiecku.

I tak, 1 lutego 2015r., 12-osobowa grupa nauczycieli ruszyła do Trnawy na Słowację. Pięciodniowy pobyt w szkole wypełniony był hospitacjami, warsztatami (m.in. dotyczącymi tolerancji), spotkaniami z dyrektorem, asystentami romskimi, pedagogiem, psychologiem. Ciekawostką okazało się, że jeden z asystentów romskich był absolwentem konserwatorium muzycznego. Poznaliśmy system oświatowy obowiązujący na Słowacji, sytuację Romów i ich dorobek kulturowy.

Dzięki obserwacjom lekcji poznaliśmy:

  • nowatorskie metody stosowane w klasach młodszych
  • programy autorskie stosowane w klasach I,
  • podręczniki ciekawe, nowe rozwiązania stosowane w pracy z małym dzieckiem multimedia w dydaktyce z małym dzieckiem (każda klasa miała tablicę interaktywną)

Podsumowaniem naszych obserwacji będzie wydanie broszury zawierającej ciekawe scenariusze zajęć.

Obok poznawania pracy szkoły intensywnie chłonęliśmy kulturę i gościnność Słowaków. Wspólnie z gospodarzami zwiedzaliśmy Trnawę i Bratysławę, degustowaliśmy kuchnię słowacką (nie zważając na kalorie). Projektowe dni szybko minęły i z bagażem doświadczeń wróciliśmy do domu.

Mamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu naszej szkoły w projekcie, będzie mogła być postrzegana jako innowacyjna, w której poziom oświaty stoi na wysokim poziomie, a kadra nauczycielska systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, dostosowuje metody swojej pracy do realiów obecnych czasów, gdzie wykorzystanie nowoczesnych metod pracy i technologii informacyjnej jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Fotorelacja z wizyty

Elżbieta Mendecka             

 
Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43