md

Myślenie bez granic

Myślenie bez granic

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

logo fundusze   logo ue 

 Gra Podwórkowa Drukuj
Myślenie bez granic
poniedziałek, 09 grudnia 2019 17:29

Gra Podwórkowa

Film z realizacji


W ramach projektu „Myślenie bez granic” zorganizowana została w naszej szkole „Lekcja Podwórkowa” pt. „Kraina Czarów”. W zajęciach brali udział uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej, a zadania zostały dostosowane do ich wieku i umiejętności. Uczniowie podczas rozwiązywania poszczególnych zagadek musieli wykazać się wiedzą z matematyki, logiki a także języka angielskiego.  

 

Film z realizacji zadania - Gra Podwórkowa => https://youtu.be/Ba6JklzVbbk

 

Scenariusze do zadania w formacie PDF

 

Scenariusz nr 1 Scenariusz nr 2 Scenariusz nr 3 Scenariusz nr 4

 

Ewa Kamer - Czempik                

 
Film Escape Room Drukuj
Myślenie bez granic
środa, 06 listopada 2019 14:11

Escape Room

Film


 Film z realizacji Escape Room => https://youtu.be/YCOGqrZiQc8

Zrzut ekranu-7

 

Scenariusz realizacji powyższego działania, Escape Room, do pozyskania w formacjie PDF => https://sp43.zabrze.pl/images/Scenariusz_-_ESCAPE_ROOM.pdf

Elżbieta Mendecka                      

 
Prezentacja Cypr Drukuj
Myślenie bez granic
wtorek, 05 listopada 2019 10:54

"Myślenie bez granic"

Przebieg projektu


 

Prezentacja z przebiegu projektu. Plik do pobrania w formacie PDF => https://sp43.zabrze.pl/images/cypr.pdf

mbg

Elżbieta Mendecka              

 
Myslenie bez granic Drukuj
Myślenie bez granic
piątek, 04 stycznia 2019 09:48

Myślenie bez granic

opis projektu


Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 43 przystąpili do napisania kolejnego projektu unijnego akcji Ka1 i we wrześniu okazało się, że zdobyli europejski grant. Po podpisaniu wszelkich niezbędnych dokumentów nauczyciele przystąpili do realizacji zadań projektu „Myślenie bez granic”.

Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 143182,29 PLN. Nadrzędnym celem projektu jest:

 • podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej a w konsekwencji wspierania uczniów mniejszości romskiej w nauce języka angielskiego, docelowo przygotowanie językowe nauczycieli do obserwacji pracy szkoły w Finlandii
 • podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej i przygotowanie jej do tworzenia szkoły bilingwalnej
 • wprowadzenie trzech nowych innowacyjnych metod nauczania do pracy z dziećmi starszymi (siódma i ósma klasa )
 • integracja środowiska romskiego z resztą społeczeństwa
 • wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami Europy celem udoskonalenia pracy z mniejszością romską
 • rozwijanie umiejętności kluczowych naszych uczniów a przez to wyrównywanie szans z rówieśnikami
 • zapobieganie przedwczesnemu kończeniu szkoły przez dzieci romskie poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z innymi mniejszościami narodowymi w tym ukraińską
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi wracającymi z zagranicy.

W projekcie weźmie udział 11 nauczycieli.

- nauczyciele j. polskiego, matematyki, przyrody, j. niemieckiego, nauczania wczesnoszkolnego oraz nauczyciele o mniejszych szansach czyli nauczyciele zerówki oraz wychowawcy w świetlicy.

Projekt zakłada wyjazd 11 nauczycieli do szkoły językowej na Cyprze i udział w zajęciach z języka angielskiego oraz wyjazd 1 nauczyciela do Finlandii celem zapoznania się z wymaganiami systemu oświatowego Finlandii. Wyjazd poprzedzą zajęcia przygotowujące z języka, pedagogiczne oraz zajęcia kulturowe.

Udział w kursie na Cyprze zwiększy wiedzę nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim, nauczyciele przyswoją szersze słownictwo dotyczące sytuacji codziennych ale również związane z oświatą i systemem oświatowym, nabędą umiejętności w posługiwaniu się językiem w sytuacjach naturalnych ale również przeprowadzą dyskusję z kolegami z innych krajów na temat współczesnych problemów ale i sukcesów w nauczaniu. Wymienią doświadczenia, które zaowocują zmianą postaw na bardziej otwartą, tolerancyjną, przyjmującą nowiny oświatowe i skłonną do zastosowania ich w praktyce.

Przeprowadzone dyskusje dadzą następujące efekty:

 • wymiana doświadczeń
 • większa świadomość i refleksyjność nauczyciela
 • dystans do rzeczywistości
 • impuls do nowej , lepszej pracy
 • kreatywność
 • swobodniejsze posługiwanie się językiem obcym.

Koordynator projektu – Elżbieta Mendecka               

 
Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43