md

Pedagog Drukuj
czwartek, 02 września 2010 21:08

 Pedagog szkolny

Katarzyna Malinowska


 Godziny pracy pedagoga:

dni pracy godziny pracy
poniedziałek 8.00 - 12.00
wtorek

8.00 - 12.00

środa 11.00 - 15.30
czwartek 12.30 - 16.30
piątek 8.00 - 11.30

 

a) w zakresie indywidualnej opieki:

- rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

- organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudności związanych z konfliktami w rodzinie,

- rozpoznawanie środowiska ucznia,

- udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rowieśniczych,

- pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych,

- przeciwdziałanie zjawiskom patologii,

 

b) w zakresie pomocy materialnej:

- organizacja akcji pomocowych,

- współpraca z MOPR,

- współpraca z Wydziałem Oświaty UM (przyjmowanie wniosków dot. wyprawki szkolnej, stypendia socjalne)

 

c) w zakresie profilaktyki wychowawczej:

- rozpoznanie warunków w jakich żyje i uczy się dziecko,

- diagnozowanie przyczyn trudności w nauce,

- diagnozowanie przyczyn trudności wychowawczych,

- kontakt z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas,

- eliminowanie konfliktów i przemocy wśród uczniów,

- sporządzanie opinii o uczniu do Sądu Rodzinnego,

- kontakt i współpraca z kuratorami,

 

d) w zakresie zadań ogólnopedagogicznych:

- prowadzenie poradnictwa dla rodziców i opiekunów prawnych,

- kontakt z policją,

- kontakt ze Strażą Miejską,

- kontakt z Kuratorium Oświaty

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

- czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

- przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43