md

SześcioLatek w Szkole

 

l fsre l fsre l fsre l fsre

 

Projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” stwarza możliwość wyjazdu grupy nauczycieli do kraju Unii Europejskiej celem podpatrzenia „nowinek edukacyjnych”, wymiany doświadczeń oraz podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Projekt ten jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Jest projektem pilotażowym, prowadzonym na zasadach programu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie".Trnawa 2014 Drukuj
SześcioLatek w Szkole
piątek, 07 lutego 2014 08:41

Relacja z realizacji projektu

Sześciolatek w szkole – kolega starszym bratem


W konkursie na wniosek na projekty mobilności instytucjonalnych grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrzu napisała jeden z 70 złożonych w kraju: „Sześciolatek w szkole – kolega starszym bratem” i uzyskała pozytywną akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ten realizują dwie zabrzańskie szkoły.

Zgodnie z założeniami projektu, grupa pięciu nauczycieli w pierwszym tygodniu ferii udała się na wizytę studyjną na Słowację. Wybór szkoły nie był przypadkowy. Ze Szkołą Podstawową w Trnawie współpracowaliśmy już przy realizacji zadań Comenius. Kolejny etap naszej współpracy to wymiana uczniów klas VI.

Tym razem szkoła w Trnawie posłużyła nam aby zrealizować indywidualne szkolenie polegające na:

  • hospitacji zajęć lekcyjnych celem obserwacji aktywnych metod pracy z dzieckiem 6 – letnim
  • przyjrzeniu się pracy z mniejszościami narodowymi
  • stosowaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu dzieci.

Ważnym celem projektu było również zmotywowanie nauczycieli do posługiwania się językiem niemieckim i przełamywania barier, ponieważ projekt został napisany po niemiecku.

Wizyta studyjna trwała od poniedziałku do piątku.

Dni w szkole mijały wszystkim jej uczestnikom bardzo szybko. Podziwialiśmy pięknie wyposażone sale, małe grupy dzieci biorące udział w lekcjach (w klasach początkowych ich liczba nie przekraczała 20), a w klasach wymagających wsparcia –12). Obserwowaliśmy pracę nauczyciela wspomagającego, który całą lekcję towarzyszył uczniowi. Wymianie doświadczeń nie było końca, dlatego spotykaliśmy się również nieformalnie aby kontynuować rozmowy. Poznawaliśmy piękne słowackie zakątki (Bratysławę, Nitrę, Telczyn) oraz wspólnie degustowaliśmy słowacką kuchnię. To sprawiło, że zrodziły się nowe przyjaźnie, powstały plany dalszej współpracy.

Udział w projekcie to wspaniała przygoda językowa, kulturowa, społeczna, która dostarcza wielu impulsów do dalszej pracy. Jest swoistym antidotum na stres i zmęczenie. Chciałoby się, aby każdy nauczyciel mógł skorzystać z takiej formy dokształcania, jaką stworzył projekt systemowy Zagraniczna Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej.

Fotogaleria

Koordynator
Elżbieta Mendecka
 
Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43