md

Gimnastyka korekcyjna Drukuj
poniedziałek, 21 lutego 2011 13:10


AUTORSKI
PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
DLA DZIECI Z NADWAGĄ


" Moje zdrowie w moich rękach "

Program opracowano ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z nadwagą. Głównym celem programu
jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez
motywowanie go do aktywności ruchowej.

Ogólne cele edukacyjne programu :

1. Zapobieganie powstawaniu wad postawy
2. Korekcja istniejących wad postawy
3. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy i nawyków higienicznych.
4. Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu
5. Poprawienie ogólnej kondycji i sprawności organizmu
6. Kształtowanie świadomości prawidłowego odżywiania
7. Rozbudzenie motywacji dzieci do udziału w kulturze fizycznej.
8. Wdrożenie dzieci do troski o własne zdrowie i zdrowie innych.
9. Umocnienie wiary dzieci we własne siły i akceptacji własnej osoby
10. Rozwijanie kreatywności ruchowej dzieci.

Cele szczegółowe w odniesieniu do zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej :

1. Samodzielne podejmowanie przez dzieci zabaw i gier ruchowych oraz działań z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

2. Wzmocnienie wiary dzieci we własną wytrwałość i pozytywne efekty ćwiczeń.
3. Korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała.
4. Poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.
5. Wyrobienie nawyku samokontroli w przyjmowaniu i zachowywaniu prawidłowej postawy ciała podczas czynności dnia codziennego.
6. Rozciągniecie mięśni przykurczonych.
7. Wzmocnienie mięśni osłabionych.
8. Wzmacnianie mięśni odpowiadających za stabilizację kręgosłupa.
9. Wprowadzenie ćwiczeń równoważnych.
10. Zwiększenie pojemności życiowej płuc.
11. Podniesienie ogólnej sprawności organizmu poprzez wprowadzenie ćwiczeń taneczno-ruchowych.
12. Redukcja nadwagi poprzez wprowadzenie systemu ćwiczeń aerobowych.

Struktura programu:
Program przeznaczony jest dla I etapu edukacyjnego dla klas I – III .

Cykle tematyczne:
I. Higiena osobista i dbałość o zdrowie.
II. Sztuka oddychania.
III. Kształtowanie świadomości prawidłowej postawy .
IV. Ćwiczenia korekcyjne źródłem zabawy.

Miejsce ćwiczeń,przyrządy i przybory:
Podstawowym miejscem prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej jest sala gimnastyczna lub mała salka przystosowana do tego typu zajęć. W okresie letnim zajęcia ruchowe mogą być prowadzone w terenie otwartym (boisko szkolne )

Materiał nauczania :

Dział tematyczny Zagadnienia szczegółowe Sposoby i metody realizacji Uwagi
1.Higiena osobista idbałość                o zdrowie 1.Dbam o czystość ciała i ubrania Pogadanka, książeczki i broszury dla dzieci Prelekcja pielęgniarki szkolnej
2.Zawsze wiem jak się ubrać w zależności od pory roku i aktywności ruchowej Pogadanka ,rozmowa z rodzicami i uczniami
3.Jestem aktywny fizycznie bo chcę być zdrowy. Pogadanka o wpływie  wysiłku fizycznego na  nasze zdrowie Pokaz filmu
4.Mogę czynnie wypoczywać bo znam gry i zabawy ruchowe Turnieje gier i zabaw Zaangażowanie członków rodziny (rodzice, rodzeństwo)
5.Wiem, jak wypoczywać, jak się odżywiać,jak prawidłowo siedzieć,jak dbać o swoje zdrowie Pogadanka, objaśnienia,artykuły Zaangażowanie wszystkich nauczycieli do poszerzania wiedzy uczniów w tym zakresie.
6.Znam zasady zdrowego odżywiania Pogadanka Prelekcja pielęgniarki
7.Staram się ćwiczyć w domu wraz z rodzicami, bo chcę być silny i mieć prawidłową sylwetkę . Zestawy ćwiczeń dla poszczególnych uczniów, opis, pokaz, objaśnienie ćwiczeń Lekcja otwarta dla rodziców,indywidualne rozmowy z rodzicami.
2.Sztuka oddychania

1.Wykonuję wdech nosem a wydech ustami.

2.Oddycham „ pełną piersią”(nauka prawidłowego oddychania torem piersiowym.

3.”Rosnący balon w brzuchu „w czasie wdechu i „malejący” w czasie wypuszczania powietrza (nauka prawidłowego oddychania torem brzusznym”.

4.Pomagam mojej klatce piersiowej oddychać (nauka ćwiczeń wspomagających).

5.Nauka prawidłowego oddychania podczas ćwiczeń.

Pokaz, opis i objaśnienie w czasie lekcji.

Metody nauczania zabawowa,

zabawowo-naśladowcza, opowieści ruchowej,metoda naśladowcza.

Wykorzystanie w trakcie ćwiczeń oddechowych :

    piórek

wacików

piłeczek

3.Kształtowanie świadomości prawidłowej postawy i prawidłowej masy ciała 1.Potrafię położyć się na podłodze jak „struna” (nauka korekcji ułożenia ciała w odciążeniu ).

2.Potrafię stać przy ścianie jak „słup soli” (nauka korekcji postawy w obciążeniu osiowym przy ścianie ).

3.Nauka przyjmowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń.

4.Prawidłowo oddycham podczas wykonywania ćwiczeń aerobowych.

5.Wiem jakie ćwiczenia mogę wykonywać a jakich wykonywać mi nie wolno.

6.potrafię wykonywać ćwiczenia w w rytmie muzyki

Pokaz i objaśnienie w trakcie zajęć.

Metody nauczania :

zabawowa

zabawowo-naśladowcza

opowieści ruchowej

metoda naśladowcza.

Wykorzystanie na zajęciach magnetofonu i odtwarzacza płyt CD
4.Ćwiczenia korekcyjne źródłem zabawy

1.Bawiąc się, dbam o prawidłową postawę (nauka zabaw i gier kształtujących nawyk prawidłowej postawy – np.„Berek zaczarowany”,”Lalka” itp.

2.Zabawy i gry uczą mnie odpowiedzialności i współdziałania w zespole.

Jestem sprawniejszy ruchowo i silniejszy (nauka gier i zabaw wzmacniających grupy mięśni obręczy barkowej, grzbietu, brzucha,obręczy biodrowej np.:”Rzuty piłki nogami do kosza”, „Rzuty do celu” itp.

3.Gry i zabawy ze śpiewem.

4.Tory przeszkód z elementami gimnastyki korekcyjnej.

5.Ćwiczenia ruchowe przy muzyce.

6.Ćwiczenia ruchowe z piłkami  „over ball”.

Gry i zabawy z elementami współzawodnictwa,  zabawy taneczno-ruchowe.

Metody :

zabawowo-naśladowcza

zabawowa

opowieści ruchowej

metoda naśladowcza

ekspresji twórczej


Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna jest długotrwałym procesem oddziaływania na postawę dziecka. Aby zachęcić dzieci do ćwiczeń,
a w szczególności dzieci z nadwagą , należy stosować jak najwięcej zabaw i gier ruchowych, które są najwłaściwszą formą ruchowa dla tego okresu rozwojowego. Elementy taneczno - ruchowe stanowią dodatkową motywację do ćwiczeń.

Struktura jednostki lekcyjnej:
Podstawowe reguły, które należy przestrzegać podczas lekcji :
racjonalne stopniowanie wysiłku fizycznego, zmienność pracy mięśniowej, wszechstronność pracy (duża liczba ćwiczeń typu zabawowego i zadaniowego)

Podstawowy tok lekcji dzieli się na 4 części:

Część pierwsza - rozgrzewka ok. 8-10 minut
powitanie, sprawy organizacyjne ,
nastawienie uczniów do świadomego i aktywnego udziału w zajęciach,
zabawa ożywiająca, ćwiczenia oddechowe,


Część druga – główna ok. 25 minut
ćwiczenia aerobowe przy muzyce wykonywane w rytmie,
ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe,
ćwiczenia równoważne,
ćwiczenia oddechowe,

Część trzecia – aktywny wypoczynek ok. 3-5 minut
ćwiczenia mające na celu obniżenie przyspieszonego tętna
po ćwiczeniach w części głównej,

Część czwarta – końcowa ok. 3-5 minut
ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne,
ćwiczenia oddechowe,
autokorekcja,
stretching,
powtórzenie ćwiczenia zadanego do domu,
pożegnanie grupy.

Przykładowy konspekt do lekcji

Klasa :III
Data :
Czas trwania : 45 minut
Liczba ćwiczących : 14
Przybory: piórka,piłki over ball ,gazety,

Temat : Roztańczone piłki.

Zadania szczegółowe : poprawienie kondycji i koordynacji ruchowej.

Cele lekcji :
- nauka prawidłowego wdechu i wydechu,
- uczeń potrafi wykonać ćwiczenie w rytmie muzyki,
- uczeń potrafi podnieść stopą kulki z papieru,
- zna zasady obowiązujące podczas ćwiczeń ruchowych,
- autokorekcja.

Przebieg lekcji Opis ćwiczenia - dozowanie Uwagi
Część I 

ok.8min.

1.Zbiórka ,sprawdzenie obecności.

2.Podanie celu lekcji

3.Zabawa ożywiająca „Berek bocian”

4.Zabawa oddechowa „Niesforne piórka”

Zabawa ożywiająca

ćwiczenia oddechowe z piórkami

Część II    

ok.25 min.

1.Nauczyciel inicjuje ruch przy muzyce, uczniowie starają się naśladować jego ruchy.

N - tworzy opowieść o wirującej, tańczącej  piłce, która „rysuje” obrazy na niebie i ziemi.

Dzieci starają się ruchem piłki i całego ciała wyrazić to, o czym opowiada nauczyciel.

Ćwiczenia wzmacniające :

1.Stanie w rozkroku :

piłka w dłoniach RR ugięte w stawach łokciowych,przedramiona na wysokości barków -wysuwamy ramiona z piłką w przód-wdech, piłka wraca do kl. piersiowej mocno naciskana przez dłonie – wydech

RR nad głową” rysujemy koła na niebie”,przenosimy piłkę z PR i P strony na LR i L stronę (wznos PR bokiem w górę-wdech przełożenie nad głową piłki do LR i opuszczenie jej do boku L – wydech )

2.Leżenie tyłem o nogach zgiętych :piłka w dłoniach-przeniesienie RR z piłką za głowę – wdech, powrót piłki- wydech, piłka między kolanami – pulsowanie NN ,

j. w. przyciągamy kolana do klatki piersiowej i opuszczamy,

j. w. podudzia uniesione równolegle do podłogi zataczamy nimi koła w prawo i w lewo „mielimy zboże”,

3.Leżenie na prawym boku NN zgięte w stawach kolanowych, głowa leży na PR, LR wyprostowane

w przód trzyma piłkę :„rysujemy tęczę”-przenosimy piłkę z P strony na L stronę (rozciągamy klatkę piersiową),

4.Leżenie przodem, piłka z przodu na niej położone obydwie dłonie naciskają na nią: wznosy PN w górę bez odrywania bioder (to samo LN)

5.Pozycja zasadnicza :piłka pod P kolanem -RR w bok stoimy na LN ”bocian”  to samo LN, zamykamy oczy i stajemy na palcach (czubek głowy wyciąga sie do sufitu )

Piłka over ball trzymana w dłoniach 

10 X 

5X PS + 5X LS 

10X 


20X

10X

5X PS+5X LS biodra nie odrywają się od materacyka 

5X PS + 5X LS 

10X PN + 10X LN 

ok.10” PN i 10” LN

10”

Część III ok. 3minuty „Piłka na spacerze”  dzieci maszerują w dowolnych kierunkach po całej sali gimnastycznej Dzieci śpiewają piosenki
Część IV

ok.5minut

1.”Marsz gąsienic”-dzieci ruchem zginającym palce   stóp, starają się przesuwać do przodu.

2.Leżenie tyłem o nogach zgiętych :dzieci unoszą RR z piłką za głowę , jednocześnie prostując NN i mocno rozciągając sylwetkę – wdech, na wydechu powrót do pozycji wyjściowej,

j. w. piłka pod biodrami -prostujemy NN i  sięgamy  palcami jak najdalej,

j. w. piłka pod odcinkiem lędźwiowym „rysujemy koła”,

3.Leżenie przodem RR wzdłuż tułowia - „torpeda”

4.Siad skrzyżny- dłonie na kolanach „sięgamy głową do sufitu”.

5.Przekazanie uczniom spostrzeżeń nauczycieladotyczących wykonywanych ćwiczeń.

6.Pokaz ćwiczeń do samodzielnego wykonywania  w domu.

7.Pożegnanie grupy.

Rozsypka 

rozciąganie zginaczy stawu biodrowego

5X PS + 5X LS

wyciągamy całą sylwetkę od czubka głowy

Metody realizacji programu:
Metody z zakresu wpływu osobistego np. Wysuwanie sugestii,wyrażanie aprobaty i dezaprobaty.
Metody wpływu sytuacyjnego, np. Instruowanie, przydzielanie funkcji.
Metody poszukujące, np. Dyskusje.
Metody poznawcze, np. Obserwacje,pokaz.
Metody audiowizualne, np. Film,kaseta z muzyką, CD
Metody aktywizujące, np.:
a) zabawowa
b) zabawowo – naśladowcza
c) bezpośredniej celowości ruchu
d) zadaniowo ścisła
e) ekspresji twórczej
f) programowego usprawniania się (tor przeszkód, obwód stacyjny )

Współpraca z rodzicami :
Nawiązanie współpracy z rodzicami ma szczególnie znaczenie w procesie gimnastyki korekcyjnej dziecka z nadwagą. Jest warunkiem koniecznym. Świadome zaangażowanie rodziców warunkuje pozytywny przebieg rehabilitacji. Należy uświadomić rodzicom, jak ważna jest walka z nadwagą
u dziecka w celu zapobieżenia powikłaniom zdrowotnym (cukrzyca, otyłość,choroby układu krążenia, układu ruchu itp. ) Rodzic musi dziecko wspierać, motywować i zachęcać do uczestnictwa w zajęciach, a ponadto pomagać w wykonywaniu ćwiczeń domowych, organizować dziecku czas, tak aby znalazło się w nim miejsce przede wszystkim na wypoczynek i zabawę.
Z postaw prozdrowotnych rodziców dziecko czerpie wzorce higieny
życia codziennego:
- higieny współżycia społecznego,
- higieny osobistej,
- higieny pracy,
- odpoczynku,
- żywienia,
Postawa rodziców ma ogromny wpływ na kształtowanie się postawy, zachowań i nawyków dziecka podtrzymujących i wzmacniających jego zdrowie.

Założone osiągnięcia:
Uczeń wie :
co to jest zdrowie i jak je zachować,
co to jest nadwaga i jakie negatywne skutki ma na organizm,
jak zachowywać się bezpiecznie podczas lekcji,
jakie znaczenie ma dla jego zdrowia higiena i dbałość o zmianę stroju sportowego,
jak powinien aktywnie wypoczywać,
jakie ćwiczenia są dla niego najbardziej wskazane,
do czego służą przybory i przyrządy i jak je wykorzystać na zajęciach ruchowych,
jak prawidłowo oddychamy podczas ćwiczeń,(technika oddychania)
jakie znaczenie ma prawidłowy oddech w czasie ćwiczeń,
jakie czynniki sprzyjają nadwadze.

Metody ewaluacji programu:

Ankiety do rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach.
Wywiad z dziećmi uczestnikami zajęć.
Stymulowanie aktywności.
Uczenie dzieci współdziałania i współpracy w grupie.

Bibliografia:
1. M. Borkowska ABC rehabilitacji dzieci. Najczęstsze schorzenia narządu ruchu. Pelikan W-wa 1989
2. Kulmatycki L., Ćwiczenia relaksacyjne. Praktyczne techniki
antystresowe dla dzieci i młodzieży. Agencja Promo-Lider,
W-wa 1995.
3. Owczarek S. , Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce
korekcyjnej. WSiP , W-wa 1996.
4. LeMay Michelle Stretching KDC W-wa 2005.
5. Amen Karen Precz z brzuchem Świat Książki W-wa 1996.
6. Atkinson H., Deane A. Ćwiczenia z taśmą dyna-band – rewelacyjna ,
wszechstronna gimnastyka Świat Książki W-wa 1995.
7. Bednarzowa B., Młodzikowska M. Tańce – poradnik metodyczny
AWF Warszawa 1996.
8. Jablow M. M., Anoreksja,bulimia, otyłość-przewodnik dla rodziców
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2000.
9. Ignaszewska-Kuhbauch J., Ćwiczenia z piłkami 'over ball' Body Live
nr 4 2001 W-wa
10. Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe. Podstawy metodyczne.
AWF , W-wa 1996, wyd. VI
11. Trześniowski R., Zabawy i gry ruchowe. WSiP, W-wa 1995.

Opracowała :
mgr Cecylia Choińska

 


Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43