md

Trzymaj Formę Drukuj
Akcje-projekty
czwartek, 14 marca 2019 08:00

Trzymaj Formę

Zdrowy projekt


531853b086fa6 o fullW roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 43 przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego “Trzymaj Formę”. informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli: www.trzymajforme.pl

Organizatorami programu są: Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja “Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie” (z siedzibami w Warszawie).

Bezpośrednim koordynatorem programu jest Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Program skierowany jest dla uczniów klas V - VIII oraz ich rodziców, ale nie wyklucza możliwości realizacji w klasach młodszych. Wśród uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej została zorganizowana akcja Tydzień Zdrowego Żywienia. Ważnym krokiem w ramach realizacji programu było zgłoszenie uczniów klas VII i VIII do Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!

Zgłosiła się grupa uczniów, która przystąpiła 4 marca do I etapu Konkursu rozwiązując test wiedzowy.

Czekamy na wyniki.

Wkrótce podejmiemy kolejne kroki w realizacji programu.

 

 

Szkolny koordynator programu:        

Anna Wręczycka                 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43