md

Rekrutacja 2018/2019 Drukuj
Rekrutacja
poniedziałek, 05 lutego 2018 11:46

Jak zapisać się do szkoły i przedszkola

Rekrutacja do szkół i przedszkoli


Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm), Prezydent Miasta Zabrze podaje do publicznej wiadomości:

kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, które zostały określone w niżej wymienionych Uchwałach Rady Miasta Zabrze:

  • UCHWAŁA NR XXXVIII/428/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, które zostały określone w niżej wymienionych Zarządzeniach Prezydenta Miasta Zabrze:
    • ZARZĄDZENIE NR 66/WO/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2018/2019
    • ZARZĄDZENIE NR 67/WO/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Ponadto, z dniem 31 stycznia 2018 r. wchodzą w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze:

  • ZARZĄDZENIE NR 68/WO/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie postanowienia o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, powstałych z przekształcenia gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
  • ZARZĄDZENIE NR 69/WO/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019 uczniów do klasy czwartej i klasy siódmej publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, powstałych z przekształcenia gimnazjum.

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43